Fremtidsfullmakt

31-08-2022 15:00 Europe/Oslo

En fremtidsfullmakt sikrer deg, og dine nærmeste, at dine interesser og verdier blir ivaretatt dersom du en dag er ute av stand til å gjøre det selv. Det er allikevel uklart for mange hva fremtidsfullmakt egentlig er, og hvordan man kan lage sin egen. 

Dette og mange andre spørsmål skal advokat og leder for Premium-juristene i Nordea Kristin Kruse sammen med sin kollega advokatfullmektig Marielle Løvland svare på i dette webinaret. De skal se på de vanligste problemstillingene rundt fremtidsfullmakt, og du får en god innføring i hva du kan og bør gjøre. Etter endt webinar kan du lage din egen fremtidsfullmakt ved hjelp av mal og informasjon fra advokatene. 

Webinaret varer i 45 minutter. Det vil bli anledning til å sende inn spørsmål underveis.

Dette webinaret er over.

Møt / bli kjent med foredragsholderne

Kristin Kruse

Marielle Løvland

Nina Farsund