Webinars

Pensjonswebinar for IBM

92 visninger
09-09-2022

Velkommen til pensjonswebinar med IBM sine samarbeidspartnere på pensjon; Nordea og Aon. Her vil du få en gjennomgang av ytelsene fra folketrygden, innskuddspensjonsavtalen din i IBM/Nordea og hvilke investeringsvalg du har for denne pensjonssparingen. Her vil Nordea spesielt se på bærekraftig forvaltning som et plasseringsalternativ. Aon vil gå gjennom hvilke forsikringsordninger du har som ansatt i IBM. Vi avslutter med en titt på mobilløsningen Nordea Boost, som gir deg full oversikt over pensjonen din.

Det blir anledning til å sende inn spørsmål underveis i webinaret, men av tidshensyn kan det være at svar på disse blir sendt ut i etterkant.

Registrer deg allerede i dag - også hvis du planlegger å delta på webinaret i et felles møterom. Da får du tilsendt opptak av webinaret og spørsmål/svar.